Julkaistu 6 vuotta sitten
maanantai, 15.10.2018

Tulorekisteri- Mikä se on?

Tulorekisteri on kansallinen, sähköinen tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoille. Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa rekisteriin kunkin tulonsaajan ansiotiedot reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on?

Tulorekisterin tavoitteena on poistaa työnantajien hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa viranomaisten prosesseja. Rekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Jatkossa palkkatiedot annetaan yhdellä ilmoituksella, joka helpottaa huomattavasti palkanmaksajien työmäärää vuoden vaihteessa. Vuoden 2018 palkkatiedoista annetaan vielä vuosi-ilmoitukset eri viranomaisille entiseen tapaan. Rekisterin tietojärjestelmästä vastaa Verohallinto.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitetaan työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Lisäksi rekisteriin ilmoitetaan verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.

Palkkailmoituksella annetaan mm. yksilöinti- ja tunnistetiedot, palkat ja ansiotulot, erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan (esim. luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset), palkasta vähennettävät erät, palvelussuhteen tiedot ja vakuuttamistiedot (esim. eläkealan ja työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot). Lue lisää.

Miten tulorekisterin käyttöönotto etenee?

Tulorekisterin ensimmäinen vaihe tulee käyttöön 1.1.2019 jonka jälkeen työnantajat (tai palkanmaksua hoitavat tahot) ilmoittavat rekisteriin palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin tietoja 1.1.2019 alkaen käyttävät Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 mukaan tulevat myös TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisteri, kuva vero.fi

Valtuutuksen antaminen palkanmaksua hoitavalle taholle ja tulorekisterin käyttöönotto

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi. Palvelu avautuu vuonna 2019. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan julkishallinnon yhteisellä Suomi.fi-tunnistuksella. Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen tunnistamisen vahvoilla tunnistusvälineillä (pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, organisaatiokortilla ja varmennekortilla). Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien käyttövaltuuksiensa mukaisesti.

Tulorekisteri valtuutus, kuva vero.fi

Muistathan antaa hyvissä ajoin palkanmaksua hoitavalle taholle (esim. tilitoimisto) valtuutuksen tehdä tulorekisteriin palkkailmoitukset. Pääset antamaan valtuutuksen tästä linkistä . Voit lukea lisää suomi.fi tunnistautumispalvelusta tästä linkistä.

Verohallinnon sivuilla on kattavasti tietoa tulorekisteristä ja käytännön ohjeita sen käyttöönotosta. Kannattaa tutustua sivustoon https://www.vero.fi/tulorekisteri. Kuvat vero.fi.

Tulorekisteri, Vakuutusmeklari Omameklari