Julkaistu 2 kuukautta sitten
tiistai, 26.7.2022

Miksi valita vakuutusmeklari hoitamaan vakuutuksia?

Yrityksillä on usein monta rautaa samanaikaisesti tulessa. Kiireen keskellä ei aina muisteta päivittää vakuutuksen tietoja, selvitellä virheellisiä laskuja, toimittaa vakuutustodistuksia eri tahoille tai pyytää vakuutusyhtiötä laittamaan esim. uuden omaisuuden vakuutuksia voimaan tai päättämään tarpeettomia vakuutuksia.

Vahinkoilmoitusten tekokin voi viedä yllättävän paljon aikaa. Myös vakuutusyhtiön puhelinpalveluun jonottaminen voi viedä ruuhka-aikana melkoisen siivun työajasta.

Yritykset voivat halutessaan ulkoistaa vakuutusten hoidon vakuutusmeklarille, jolloin omaa aikaa ei tarvitse käyttää niin paljon vakuutusten hoitoon. Samalla yritys saa asiantuntevaa apua vakuutusten ja vahinkojen hoitoon ja voi varmistua siitä, että vakuutusturva on ajan tasalla, oikein mitoitettu, markkinahintainen ja että vahingoista saadaan vakuutussopimuksen mukaiset korvaukset.

Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton palveluntarjoaja, joka hoitaa asiakkaansa toimeksiannosta vakuutusasioita vakuutusyhtiöön päin. Vakuutusmeklari ei edusta mitään vakuutusyhtiötä eikä saa vakuutusyhtiöiltä myöskään palkkioita. Vakuutusmeklarin palkkion maksaa aina asiakas, jolloin eturistiriitaa vakuutusyhtiöihin päin ei synny.

Kuka vain ei voi kutsua itseään vakuutusmeklariksi. Vakuutusmeklari- nimikettä saavat käyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Lisäksi rekisteröinti edellyttää selvityksiä Finanssivalvontaan henkilön hyvämaineisuudesta, ammattipätevyydestä ja riippumattomuudesta (vakuutusyhtiöihin).

Vakuutusmeklari hoitaa ammattitaitoisesti, asiantuntevasti ja rutinoituneesti yrityksen kaikki vakuutusasiat ja ylläpitää vakuutusturvaa asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tasolla. Vakuutusmeklari pyrkii aina löytämään asiakkaalleen parhaiten sopivan ratkaisun markkinoilta. Vakuutusmeklarin toimenkuvaan voi myös kuulua monenlaiset neuvonta- ja selvitystyöt sekä vahinkojen hoito.

Ottamalla vakuutusmeklarin palvelut käyttöön, omaa aikaa voi säästyä merkittävästi ja yrityksissä voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen ja liiketoimintaan. Ei ole myöskään tavatonta, että korvaus joka itseltä olisi jäänyt saamatta, hoituu vakuutusmeklarin kautta maaliin.