Julkaistu 7 vuotta sitten
perjantai, 19.2.2016

Omameklari haluaa kiittää kaikkia asiakkaita ja messuvieraita osallistumisesta Seinäjoen valtakunnalliseen nahkanäyttelyyn 2016!

Olemme saaneet tilallisilta erinomaista palautetta ja kysymyksiä turkis- ja maatilojen keskeisistä riskitekijöistä.
Mielenkiintoiset keskustelut tilallisten ja messuvieraiden kanssa jatkuvat tilakäyntien merkeissä.

Erityiskiitos tilallisille, Profurille, Profurin- ja Sagafursin henkilöstölle lämpimästä vastaanotosta tapahtumaan.

________________________________________________________________________________________________

Egenmäklare vill tacka alla gäster och kunder för deltagandet av Seinäjokis lädermässä!

Vi har mottagit utmärkt återkoppling från alla gårdsägare samt frågor angående riskfakturor som gäller päls- och gårdsindustrin.
Vi har har haft intressanta diskussioner med gårdsägare och diskussioner fortsätter när vi gör gårdsbesök.
Stor tack till alla gårdsägare, Profur, samt varmt tack till Profurs och Sagafurs personal som tog oss emot i mässan.