Julkaistu 7 kuukautta sitten
torstai, 30.11.2023

Entä jos menettäisit työkykysi

Entä jos menettäisit työkykysi, miten perheesi tulisi toimeen? Työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa päätyy noin 20 000 henkilöä vuosittain. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan kyselystä kävi ilmi, että joka kolmas suomalainen ajattelee taloudellisen varautumisen työkyvyttömyystilanteessa olevan ensisijaisesti yhteiskunnan vastuulla. Vain 33 prosenttia on varautunut työkyvyttömyyteen taloudellisesti.

Fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta läpi elämän, siten voidaan myös pienentää riskiä työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen osalta. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelimien sairaudet ovat edelleen suurimmat syyt, joiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle päädytään Suomessa. Työkyvyttömyys on pysyvä silloin, kun henkilö ei pysty sairauden tai vamman vuoksi palaamaan entiseen työhönsä. Myöskään mahdollisuutta kuntoutukseen tai uudelleen kouluttamiseen ei löydy. Pysyvän työkyvyttömyyden toteamista edeltää yleensä vähintään vuoden jatkunut yhtäjaksoinen työkyvyttömyys. Arvion työkyvyttömyydestä tekee työeläkeyhtiö lääkärinlausunnon perusteella.

Jos työkyvyttömyys kohtaa, voi tulotaso pudota jopa alle puoleen totutusta, koska lakisääteinen työkyvyttömyyseläke on enimmilläänkin vain noin 60 % palkasta. Sen vuoksi mahdolliseen työkyvyttömyyteen kannattaa varautua myös lisäturvilla, jotta pystyy maksamaan vaikkapa asuntolainan pois, jos työkyvyn menettää. Pysyvään työkyvyttömyyteen kannattaa varautua ainakin silloin, kun perheessä on huollettavia lapsia, tai kun henkilö on vastuussa perheen taloudesta yksin. Varautua voi monin eri tavoin esimerkiksi säästämällä ja sijoittamalla. Yksi vaihtoehto on myös vakuutus. Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan veroton kertakorvaus vakuutussopimuksessa sovitun vakuutusmäärän mukaisesti yleensä sen jälkeen, kun pysyvä työkyvyttömyyseläke on myönnetty. Korvauksen määräksi voi sopia oman tilanteen mukaan kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin. Korvauksen voi käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi elämän uudelleen järjestämiseen ja arjen kuluihin.