Julkaistu 3 viikkoa sitten
keskiviikko, 29.5.2024

Kesätyöntekijöiden vakuuttaminen

Kesätyöntekijöiden vakuuttaminen käy kiivaimmillaan, kun koulut päättyvät ja tuhannet opiskelijat aloittavat kesätöissä. Työnantajan on perehdyttämisen lisäksi muistettava hoitaa kesätyöntekijöiden vakuutukset kuntoon. Työtapaturmavakuutus on hoidettava voimaan ennen työntekijän ensimmäistä työpäivää. Työeläkevakuutus puolestaan ensimmäistä palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Työntekijä vakuutetaan työeläkevakuutuksella, kun hän on 17–68-vuotias ja hänelle maksetaan palkkaa vähintään 65,26 euroa kuukaudessa. Jos kuukausipalkka on tätä pienempi, on työeläkevakuuttaminen vapaaehtoista.

Ilmoita kesätyöntekijöille maksetut palkat tulorekisteriin, aivan kuten muidenkin työntekijöiden. Myös alaikäisille ja ulkomaalaisille työntekijöille maksetut palkat tulee ilmoittaa. Työntekijöiden ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa palkanmaksusta.

Kesätyöntekijöille sattuvat vahingot

Nuorille, alle 20-vuotiaille kesätyöntekijöille sattuu yhteensä reilu 1000 vahinkoa kesäkuukausien aikana. Vahinkoja sattuu fyysisillä toimialoilla, kun innokkuutta tekemiseen löytyy, mutta kokemus ja osaaminen ei ole vielä ammattilaisen tasolla. Suurin osa vahingoista on onneksi kuitenkin lieviä. Vahingot kohdistuvat useimmin silmiin sekä sormien ja käden alueelle. Työnantajan keinona ennaltaehkäistä vahinkoja on tarjota asianmukaiset suojavarusteet sekä opastaa ja näyttää esimerkkiä niiden käytössä. Tapaturmista ja niiden määritelmästä voit lukea lisää täältä. Kesätyötä tehdään paljon ulkona mm. rakennusalalla, viheralueiden hoidossa, tori- ja kioskimyyjinä. Tällöin huomioon tulee ottaa kuumassa työskentelyyn liittyvät vaatimukset mm. riittävistä tauoista. Työturvallisuuskeskus on koonnut kattavat muistilistat ja vinkit kesätyöntekijöiden työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen, löydät sen täältä.