Julkaistu 2 kuukautta sitten
torstai, 11.4.2024

Liikennevakuutuslakia ollaan muuttamassa. Muutosten odotetaan astuvan voimaan 1.6.2024.

Hallituksen esitys HE 10/2024 vp. (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_10+2024.aspx )

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan direktiivin uudet säännökset.

Esityksessä on esitetty, että esimerkiksi vuokrattavat sähköpotkulaudat olisivat jatkossa liikennevakuutettava. Vakuuttamisvelvollisuuteen kuuluisi elinkeinonharjoittajan vuokraamat sähköpotkulaudat riippumatta sähköpotkulaudan painosta.

Yksityiskäytössä oleva sähköpotkulauta olisi liikennevakuutettava, jos se painaa yli 25 kg tai sen huippunopeus on yli 25 km/h. Sähköiset liikennevakuutuksella vakuutettavat liikkumisvälineet eivät kuulu esimerkiksi kotivakuutuksen piiriin.

On myös esitetty, että moottoriajoneuvokilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi liikennevakuutuksesta. Tällöin henkilövahingot voisivat tulla korvattavaksi kuljettajan osalta lisenssikäytäntöjen edellyttämien vapaaehtoisten henkilövakuutusten perusteella. On kuitenkin arvioitu, että näiden vapaaehtoisten vakuutusten antama turva ei ole yhtä laaja kuin liikennevakuutuksen antama turva.

Toteutuessaan uusi liikennevakuutuslaki tuo myös muutoksen moottoriajoneuvolla kaivamisesta aiheutuneen omaisuusvahingon korvauskäytäntöihin. Jatkossa kaivamisen takia aiheutuneita omaisuusvahinkoja käsiteltäisiin tyypillisesti vastuuvakuutuksen kautta.

Lue lisää: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2024/20240010#idm46651396218416