Julkaistu 6 kuukautta sitten
torstai, 11.1.2024

Mikä siinä korvauspäätöksessä kestää

Mikä siinä korvauspäätöksessä kestää, kun vahinko on selkeästi tapahtunut. Vesi on kastellut koko toimiston lattian, parketti irvistelee ja päätyseinäkin on imenyt osansa. Kuivaus- ja purkutöihinkin pitäisi ryhtyä pikimmiten, ettei kosteus pääse leviämään, ja väistötilatkin täytyisi löytää.

Joskus vakuutusyhtiön korvauskäsittely voi tuntua hitaalta ja monimutkaiselta. Vakuutusyhtiö tarvitsee kuitenkin vahingon sattumissyystä ja vaurioituneesta omaisuudesta mahdollisimman tarkat tiedot korvauspäätöksen tekemistä varten, koska vakuutusehtojen mukaan aina vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.

Esimerkiksi vuotovahinkojen osalta täytyy selvittää, mistä vuoto on peräisin ja mistä syystä vuoto on aiheutunut. Jos vaikkapa havaitaan, että rikkoutunut putki on jo useita vuosikymmeniä vanha ja syöpynyt, jää vakuutuskorvaus todennäköisesti putken osalta kokonaan saamatta. Vakuutusehtojen mukaan kun vakuutukset eivät lähtökohtaisesti korvaa kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta tai aineen väsymisestä aiheutuneita vahinkoja.

Jos vahinkotarkastuksessa havaitaankin, ettei putki olekaan rikkoutunut, vaan se on väärin liitetty ja liitos on antanut periksi, ei tällainenkaan vahinko ole kiinteistövakuutuksesta korvattava. Tällöin vastuuseen tulisi saada virheellisen asennuksen tehnyt taho. Myöskään vuoto, joka aiheutuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta, ei ole kiinteistön vakuutuksesta korvattava vahinko.

Kun kyseessä on rikkoutunut putki ja korvattava vahinko, korvauspäätöksessä huomioidaan myös ikävähennykset, joita kukin vakuutusyhtiö vahinkoihin soveltaa omien vakuutusehtojensa mukaisesti. Kannattaa myös muistaa, että vakuutuksen tarkoituksena on saattaa vakuutuksenottajan tilanne sen kaltaiseksi, kuin se oli ennen vahingon sattumista, ei paremmaksi, eikä huonommaksi. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi luvata korvauspäätöksellä, että ”piikki on auki”. Sen sijaan vakuutusyhtiöt useimmiten pyytävät vielä myönteisen korvauspäätöksen yhteydessä korjauskustannusarvion erikseen hyväksyttäväksi, ennen kuin korjaustöihin ryhdytään. Näin toimien vakuutusyhtiö muun muassa varmistaa, että korjauskustannusten taso tulee olemaan kohtuullinen suhteessa vahingon laajuuteen.

Mikäli vahingon kärsinyt puolestaan päättää korjaustöiden yhteydessä tehdä myös perusparannuksia, näiltä osin kustannukset eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Korjauskustannusten etukäteisellä hyväksyttämisellä pyritään siis varmistamaan, ettei kenellekään tule yllätyksiä lopullisten, toteutuvien kustannusten osalta.    

Pelastustoimen vinkeistä vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn voit lukea lisää täältä.