Julkaistu 7 vuotta sitten
tiistai, 28.11.2017

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä aloja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Yrityksillä, joilla on Aluehallintoviraston (AVI) myöntämä ympäristölupa, voi olla myös velvollisuus ottaa lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus.

Kenellä ympäristölupa pitää olla?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi: metsäteollisuus, metalliteollisuus, kemianteollisuus, energiantuotanto, kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely, malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto, elintarvikkeiden ja rehujen valmistus, jätevesien käsittely, jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja loppukäsittely, eläinsuojat ja turkistarhat, kalankasvatus, satamat ja lentoasemat.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Kuka luvan myöntää?

Ympäristölupia käsittelevät aluehallintovirasto (AVI) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lue lisää tästä linkistä.

Omameklarin asiakas voi ilmoittaa ympäristövahinkovakuutuksen tarpeestaan tämän linkin kautta.

Ympäristölupa, Vakuutusmeklari Omameklari