Omameklarin asiakkaan sivu

Tämä sivu on on tarkoitettu Omameklarin asiakkaille. Tältä sivulta löydät yhteystiedot sekä linkit lomakkeisiin, joilla voit ilmoittaa vahingosta, kysyä laskutus- ja vakuutusasioista tai tiedustella muita asioita. Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tällä sivulla voit myös päivittää yrityksesi avaintiedot.

Yrityksesi avaintietojen päivitys

Vakuutusmeklarin asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa meklarille kaikista liiketoiminnan tai riskin muutoksista, joilla voi olla vaikutusta meklarin toimittamiin palveluihin tai meklariin välittämiin vakuutuksiin. Tästä voit helposti päivittää yrityksesi avaintiedot, kuten omistajatiedot, liikevaihdon ja palkkasummat ja ilmoittaa muista oleellisista muutoksista.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu

p. 010 5745 100
asiakaspalvelu@omameklari.fi
Ma-Pe 8-16

Postiosoite:
Omameklari Oy
Leväsentie 2 / LT 209
70700 Kuopio


Vahinkoapu

p. 010 5745 112
vahinkoapu@omameklari.fi
Ma-Pe 8-16


Ajankohtaista

1 week ago

Kadun kunnossapitäjän on huolehdittava siitä, että katu on käytettävissä kaiken ikäisten käyttäjien ja käyttäjien toimintarajoituksista huolimatta. Kunnossapitovastuu kattaa myös alueen, joka ei ole varsinaista rakennettua jalkakäytävää, mutta joka on tarkoitettu jalankulkuun.Tontinomistaja huolehtii tontin kohdalla olevan jalkakäytävän käyttökelpoisuudesta poistamalla lumen, jään ja huolehtimalla liukkauden torjunnasta sekä liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669). Kiinteistönomistajan korostuneen huolellisuusvelvoitteen vuoksi omistaja vastaa kunnossapidon toteutuksesta myös silloin, kun konkreettinen toteutus on annettu toisen tehtäväksi. Katso ratkaisusuositus Finen sivuilta: www.fine.fi/ratkaisutietokannat/ratkaisu/fine-019024.html?q=Liukkaus&asiasanat. Ensisijainen korvausvelvollinen on taho, joka vastaa alueen kunnossapidosta mutta myös huoltoyhtiö voi joutua korvausvastuuseen sopimusrikkomuksen perusteella. (Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta www.fine.fi/media/julkaisut-2017/opas-liukastumisvahinkojen-korvaamisesta.pdfVarmista, että sinulla on kiinteistön omistajana vastuuvakuutus voimassa.#omameklari #vastuuvakuutus #liukastuminen ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Vastuuvakuutus ja tuottamusVastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on vahingonkorvausvastuussa. Vahingonkorvauslaissa on kirjoitettu: "Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu." ow.ly/jBBP50GK48SYleensä vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttaa tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettu vahinko, joka johtuu huolimattomuudesta. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Linkeistä löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä Finen ratkaisusuosituksista, joissa on arvioitu tuottamusta. ow.ly/qb5k50GK48R ow.ly/j1Ja50GK48U#omameklari #vastuuvakuutus #tuottamus #vahingonkorvausvastuu #vahingonkorvausvelvollisuus ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Veneen nosto ja talvisäilytysOn aika nostaa vene talvisuojaan. Onhan veneesi vakuutus voimassa myös noston, kuljetuksen ja säilytyksen aikana, sillä jopa kolmannes venevahingoista sattuu edellä mainituissa tilanteissa. Yleisiä vahinkoja ovat esim. erilaiset törmäykset, kuten noston yhteydessä, nostoliinan pettäessä veneen putoaminen tai kuljetuksen aikana venettä, moottoria tai veneen kuljetusvälinettä kohdannut törmäys. Lisäksi maston laskun yhteydessä törmäyksestä aiheutunut rikkoutuminen ja maalla säilytyksessä tapahtunut vahinko esim. puun kaatuminen veneen päälle tai auton törmäys veneeseen.Erityisesti ulkona säilytettäviä veneitä on syytä käydä aika ajoin myös katsomassa säilytyksen aikana, etenkin myrskyjen jälkeen. Huomiota tulee kiinnittää mm. suojapressujen kuntoon, että ne kestävät sään aiheuttamat rasitukset. Veneen riittävästä ilmanvaihdosta säilytyksen aikana kannattaa myös huolehtia, ettei hometta pääse kertymään veneeseen ja suojapressut olisi hyvä asentaa niin, että pressujen päälle kertyvä lumi pääsee liukumaan pois, muussa tapauksessa lumen poistosta on huolehdittava erikseen. Perämoottori ja muut varusteet pitää säilyttää lukitussa tilassa, kun vene on talvisäilytyksessä. Venevakuutus korvaa veneen ja moottorin varkauksia myös talven aikana, kunhan ne on suojattu oikein. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Meklariedut_kollaasi
Slide