Julkaistu 3 vuotta sitten
torstai, 28.10.2021

Suojeluohjeet apuna kotitalouksien vahinkojen ennaltaehkäisyssä

Vakuutusyhtiöt määrittävät vakuutusehtojensa ohessa ns. suojeluohjeet, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä vahinkojen sattumista ja lisävahinkoja, sekä lisäksi pienentää sattuneen vahingon vahingonmäärää. Mikäli vahinkotilanteessa käy ilmi, ettei suojeluohjetta ole noudatettu, voi vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta vahingon tai korvata sen vain osittain. Suojeluohjeet ovat kattava listaus käytännön toimenpideohjeita, ja ne hieman vaihtelevat eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten kannattaa tarkistaa oman vakuutusyhtiön ohjeet. Alla muutamia yleisiä esimerkkejä suojeluohjeista.

  • Astian- ja pyykinpesukoneen liitännän on oltava valmistajan tai maahantuojan, sekä viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukainen. Pesukoneen toimintaa on valvottava, eikä konetta saa jättää päälle, kun asunnosta poistutaan. Lisäksi pesukoneen hana on suljettava aina käytön jälkeen.
  • Kylmälaitteen tai pesukoneen alle on laitettava turvakaukalo, jos tilassa ei ole lattiakaivoa tai jos lattian rakenne on sellainen, ettei mahdollista vuotoa voi heti havaita.
  • Kosteus- ja kastumisvahingoille altis omaisuus on asetettava kellarivarastossa vähintään 10 senttimetrin korkeudelle lattiasta, esim. kuormalavojen avulla.
  • Vesijohtoverkkoa on suojeltava jäätymiseltä. Kaikissa huonetiloissa on pidettävä vähintään +12 asteen tasainen lämpötila kylmänä aikana ja huolehdittava ilmankierrosta huonetilojen välillä. Talvikaudella ilmalämpöpumppu ei riitä lämmönlähteeksi. Tiloja on valvottava riittävästi kylmänäkin vuodenaikana. Jos rakennus jätetään ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa, johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä.
  • Irtaimiston säilytyspaikkojen ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee olla suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen varalta. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta (katutason asunnoissa ikkunat kiinni poistuttaessa).
  • Vesikatto, katolla olevien laitteiden ja katon läpivientien kunto on tarkastettava keväisin ja syksyisin ja havaitut viat on korjattava.
  • Kun rakennus on asumattomana yli viikon pituisen ajan, on pois lähtiessä pääsulkuventtiili suljettava ja mahdollinen käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.
  • Lattiakaivot ja hajulukot on puhdistettava niin usein, ettei niihin pääse muodostumaan veden virtaamista haittaavia tukoksia.

Lue myös juttumme viemäriremonteista ja ikävähennyksistä.

Lue myös FINEN juttu kesämökkien suojeluohjeista.

Suojeluohjeet, Vakuutusmeklari Omameklari