Julkaistu 2 kuukautta sitten
keskiviikko, 22.5.2024

Suojeluohjeet osana vakuutussopimusta

Suojeluohjeet ja niiden noudattaminen on olennaista vakuutuskorvausten kannalta ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudateta ja noudattamatta jättäminen vaikuttaa vahingon syntyyn, sen määrään tai laajuuteen, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

Mökkeilykausi alkaa olla kohta kuumimmillaan, joten nyt on hyvä aika kerrata oman vakuutuksen vakuutusehdot ja suojeluohjeet.

Esimerkkejä koti- ja vapaa-ajanasunnon suojeluohjeista:

  • tulisijojen ja hormien käyttöturvallisuutta on valvottava. Hormien säännöllisestä nuohouksesta täytyy huolehtia viranomaisten antamien määräysten mukaisesti
  • vaatteiden tai muun palavan materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty
  • kulottamisesta on aina tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, eikä avotulta saa tehdä maastoon metsäpalovaroituksen aikana
  • tulisijoista poistettu tuhka on säilytettävä kannellisessa ja palamattomassa astiassa erillään rakennuksesta
  • asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia ei saa jättää, eikä piilottaa mainittujen tilojen läheisyyteen
  • mikäli rakennus jätetään ilman valvontaa yli viikoksi, on rakennuksen sisällä oleva käyttövesiverkoston sulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä
  • kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta

Myös oikein mitoitettu vakuutusturva tuo mökkeilyyn mielenrauhaa, joten tarkistathan, onko vakuutusturvasi ajan tasalla.    

Lue myös juttumme ”Suojeluohjeet apuna kotitalouden vahinkojen ennaltaehkäisyssä”.