Julkaistu 3 vuotta sitten
tiistai, 7.9.2021

Tapaturma – vai onko sittenkään?

Tapaturma vai ei? Toisinaan käy niin, että tapaturmaksi mielletystä vahinkotapauksesta saadaankin kielteinen korvauspäätös vakuutusyhtiöstä. Tämä johtuu siitä, että korvattavaksi hyväksyttävät tapaturmat määritellään vakuutusehdoissa tarkasti, eikä nämä määritelmät aina täyty sattuneiden vahinkojen osalta.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Edellä mainittujen määritelmien tulee kaikkien samanaikaisesti täyttyä, jotta vahinko korvataan vakuutuksesta.

Äkillisyydellä tarkoitetaan, että tapaturma on yhtäkkinen, hetkellinen tapahtuma, kuten kaatuminen, törmääminen tai putoaminen. Ellei vahinkoilmoitukselle pysty määrittämään tarkkaa vahingon tapahtumisaikaa, (päivämäärää ja kellonaikaa) tämä määritelmä ei täyty.

Tapaturman aiheuttaa ulkoinen tekijä, kuten jää, kun kaadutaan liukkaalla. Jos vamma aiheutuu pelkästä taakan nostamisesta, kurkottamisesta tai muusta omasta ponnistuksesta, kyseessä ei ole perusmääritelmän mukainen tapaturma.

Tapaturman on tapahduttava vakuutetun tahtomatta, eli se on vakuutetun kannalta odottamaton ja ennalta-arvaamaton. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpisto, paleltuminen ja kaasumyrkytys.

Tapaturmaksi katsottavalla tapahtumalla tulee olla selvä syy-yhteys ruumiinvammaan. Vakuutusyhtiöissä arvioidaan esimerkiksi sitä, onko kaatumisvamma ollut voimakkuudeltaan ja mekanismiltaan sellainen, että yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaisesti, se olisi voinut aiheuttaa jänteen repeämisen. Vai oliko vammamekanismi ollut senlaatuinen, että se voisi aiheuttaa vain venähdysvamman ja vahingon yhteydessä sattunut jänteen repeäminen johtuikin jänteen sairausperäisestä tai ikääntymiseen liittyvästä heikkoudesta.

FINE käsittelee tapaturmavahinkoihin liittyviä muutoksenhakuja Suomessa ja antaa niihin ratkaisusuosituksia. Tämän linkin kautta voit lukea tarkemmin FINE:n käsittelemistä, korvaamatta jääneistä vahinkoesimerkeistä.

Lue myös juttumme vakuutusten terminologiasta.

Tapaturma, Vakuutusmeklari Omameklari