Julkaistu 3 vuotta sitten
keskiviikko, 25.8.2021

Tulitöiden suojeluohjeet

Muistathan tarkistaa vakuutusyhtiösi tulitöiden suojeluohjeet. Tehdäänkö sinun yrityksessäsi tulitöitä vakituisella tai tilapäisellä tulityöpaikalla? Jos tehdään, muistathan noudattaa vakuutusyhtiösi antamia tulitöiden suojeluohjeita.

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat tulipalon vaaran. Tulitöiksi lasketaan muun muassa sähkö-ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. Tulitöitä voidaan tehdä vakituisella tulityöpaikalla (erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti) tai tilapäisellä työpaikalla.

Vakituisella tulityöpaikalla ei edellytetä tulityölupaa eikä tulityöntekijältä tulityökorttia. Vakituisen tulityöpaikan tulee täyttää tietyt vaatimukset. esim. rakenteiden, sammuttimien ja tiloissa olevien palavien materiaalien ja nesteiden suhteen.

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla aina kirjallinen, työkohtainen ja määräaikainen tulityölupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen. Tulityöluvan myöntäjällä ja lisäksi kaikilla tulityöntekijöillä on oltava tulityökortti, joka on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta.

Vakuutusyhtiöillä on tulitöitä varten suojeluohjeita, joita tulee noudattaa. Mikäli suojeluohjeita ei noudateta, voidaan korvaus evätä tai sitä voidaan alentaa.

Linkeistä löydät Finen ratkaisusuosituksia tulitöistä aiheutuneiden palovahinkojen korvauksiin:

https://www.fine.fi/ratkaisutietokannat/ratkaisu/fine-010911.html

https://www.fine.fi/ratkaisutietokannat/ratkaisu/vkl-30913.html

Lue myös juttumme kotitalouden suojeluohjeista, jotka auttavat ennaltaehkäisemään vahinkoja.

Tulitöiden suojeluohjeet, Vakuutusmeklari Omameklari