Julkaistu 7 kuukautta sitten
tiistai, 31.10.2023

Yritysten kannattaa ulkoistaa vakuutusten hoito tai kilpailuttaminen rutinoituneelle ja asiantuntevalle vakuutusmeklarille. Näin yritykselle jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Vakuutusmeklari voi tarjota asiakkailleen erilaisia vakuutusmeklaripalveluita. Omameklari Oy tarjoaa asiakkailleen vakuutusten hoito- ja kilpailutuspalvelua sekä lisäksi neuvontapalvelua.

Yleinen sopimustyyppi on vakuutusmeklarin jatkuva hoitopalvelusopimus, jossa asiakas ulkoistaa vakuutustensa hoidon kokonaisuudessaan omalle meklarilleen. Tähän kuuluu tarvittaessa myös vakuutusten kilpailutukset, mutta se on loppujen lopuksi vain yksi osa sitä, miten vakuutusmeklari voi asiakastaan auttaa.

Mitä vakuutusmeklari sitten käytännössä tekee? Meklari tarkkailee asiakkaan vakuutusten hinta- ja turvatasoa, tarkistaa vakuutuskirjat, päivittää vakuutuskirjalle yrityksen avaintiedot, ehdottaa tarvittaessa asiakkaalle hyödyllisiä vakuutusturvan muutoksia, hoitaa uusien vakuutusten voimaansaatot ja tarpeettomien vakuutusten päättämiset sekä hankkii tarvittavat vakuutustodistukset ja lisäksi hoitaa muitakin juoksevia vakuutusasioita.

Lisäksi yksi merkittävä hoitopalveluasiakkaan hyöty on myös vakuutusneuvonta. Hoitopalveluasiakkaalla on aina käytettävissään asiantunteva meklari, joka neuvoo ja opastaa hankalissakin kysymyksissä. Vakuutusmeklari tekee hoitopalveluasiakkaiden puolesta myös vahinkoilmoitukset ja varmistaa, että asiakas saa vahinkotilanteessa vakuutussopimuksen mukaiset korvaukset vakuutusyhtiöstä.

Omameklari tarjoaa myös vakuutusten kilpailutuspalvelusopimusta. Asiakkaan nykytilanne ja vakuutustarve kartoitetaan huolellisesti ja kartoituksen perusteella laaditaan tarjouspyynnöt vakuutusyhtiöihin. Saatujen tarjousten perusteella tehdään tasapuolinen analyysi, jossa vertaillaan eri vakuutusyhtiöiden tuotteita esim. hinta- ja turvatasoja sekä vakuutusehtoja ja suojeluohjeita ja annetaan asiakkaalle ratkaisusuositus hänelle parhaiten soveltuvasta vakuutusturvasta. Vakuutusmeklari vie asiakkaan valitsemat muutokset voimaan ja kun on varmistettu, että kaikki on mennyt oikein voimaan, kilpailutuspalvelusopimus päättyy.

Omameklarilta voi lisäksi pyytää myös neuvontapalvelua yksittäiseen vakuutus- tai vahinkoasiaan.

Tutustu palveluihimme täältä

Omameklari Oy on Suomen vakuutusmeklariliiton jäsen.