Julkaistu 2 vuotta sitten
maanantai, 24.1.2022

Vakuutusten terminologia

Vakuutusten terminologia voi olla monille vierasta ja vakuutukset koetaan usein vaikeasti ymmärrettävinä. Tämä johtuu osittain siitä, että vakuutuksiin liittyy paljon puhekielestä poikkeavaa erikoissanastoa ja terminologiaa. Oheisen tarinan avulla pyrimme, avaamaan joitakin vakuutuksiin liittyviä peruskäsitteitä.

Pekka otti pojalleen Villelle vakuutuksen, joka korvaisi tutkimus- ja hoitokuluja Villen käydessä lääkärissä tapaturman tai sairastumisen vuoksi. Pekka solmi vakuutuksesta sopimuksen vakuutusyhtiö X kanssa, jolloin Pekasta tuli vakuutuksenottaja ja Villestä vakuutettu eli jonka hyödyksi vakuutus oli otettu. Vakuutusmääräksi Pekka valitsi 100 000 euroa, se on maksimikorvausmäärä, millä vakuutusyhtiö korvaisi tulevia vakuutustapahtumia eli korvattavia tapaturma- tai sairastumisvahinkoja.

Eräänä päivänä Ville sai kovan päänsärkykohtauksen ja hakeutui paikalliselle yksityislääkärille. Lääkärissä tehtiin kokeita ja tutkimuksia, joiden tulosten perusteella lääkäri diagnosoi Villelle migreenin. Lääkärinpalkkio, tutkimuskulut, toimistomaksu ja lääkkeet maksoivat yhteensä 350 euroa, joka on vahingon määrä eli euromääräinen summa, joka vahingon hoitamisesta aiheutui.

Pekka haki korvausta Villen tutkimus- ja hoitokuluista vakuutusyhtiöstä tekemällä vahinkoilmoituksen. Siihen hän kirjasi mm. millaisia oireita Villellä oli ollut ja milloin ne olivat alkaneet. Korvauspäätöksessä ilmoitettiin vahinkotunnus eli numerosarja, joka jokaiselle vahingolle erikseen luodaan. Myöhemmin kun Pekka haki Villen kontrollikäynnin kuluista korvausta, ilmoitti Pekka vain vahinkotunnuksen vakuutusyhtiölle ja uuden, kontrollikäynnin kulun, jolloin kulu ohjautui jo olemassa olevaan vahinkoon, eikä Pekan tarvinnut tehdä alusta alkaen uutta vahinkoilmoitusta.

Korvauspäätöksiltä Pekka tarkasti, että haetut kulut korvattiin täysimääräisesti, koska vakuutuksessa ei ollut omavastuuosuutta. Villen terveydestä annetun kirjallisen selvityksen eli terveysselvityksen perusteella vakuutuksella ei ollut myöskään mitään rajoitusehtoa, mihin perustuen migreenin tutkimus- ja hoitokuluja ei korvattaisi esim. siitä syystä, että Ville olisi kärsinyt toistuvista päänsäryistä jo ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Lue myös juttumme ”miksi valita vakuutusmeklari”.

Finen nuoren vakuuttajan tietopaketista löytyy myös kätevä vakuutussanasto tutustuttavaksi.

Vakuutusten terminologia, vakuutusmeklari Omameklari