Julkaistu 8 kuukautta sitten
torstai, 9.11.2023

Mitä sinulle tulee mieleen sanoista vakuutusten vertailu ja vakuutusten kilpailutus?

Ensimmäinen ajatus voi usein olla, että soitan oman vakuutusyhtiöni yhteyshenkilölle ja pyydän tarkistamaan hinnan. Se ei kyllä taatusti vie paljon aikaa.  Ihan totta- voit saada pelkällä puhelinsoitolla hieman edullisemman hinnan. Mutta tuliko vakuutusturva muutoin päivitettyä? Vakuutusta, joka ei kata sinun yrityksesi suurimpia riskejä, tuskin kannattaa maksaa ollenkaan vaikka hinta olisi kuinka edullinen.

Vakuutusmeklarin tehtävä on ensisijaisesti huolehtia siitä, että sinun vakuutusturvasi kattaa liiketoimintasi suurimmat riskit, joita et halua tai voi itse kantaa. Vakuutusten vertailussa tulee kiinnittää huomiota useisiin eri tekijöihin: eri vakuutusyhtiöiden tuotteet, turvan kattavuus, vakuutusehdot, vakuutusmäärät, omavastuut ja hinta. Helppoa kuin heinänteko…

Vakuutusten vertailu Omameklarin avulla – Miten se toimii?

Omameklarilla vakuutusten vertailu alkaa siitä, että vakuutusmeklari tekee asiakkaan kanssa kattavan vakuutusturvan tarvekartoituksen. Puhelimessa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan luonne ja tunnusluvut, henkilövakuutusten tarve, merkittävät liiketoiminnan riskit ja omaisuusriskit, minkälaista riskiä yritys haluaa itse kantaa ja monia muita oleellisia asioita. Viimeistään tässä vaiheessa vakuutusmeklari huomaa mahdolliset puutteet yrityksen vakuutusturvassa. Tyypillisiä puutteita ovat vääränsuuruiset liikevaihto- ja palkkatiedot, väärät tai puutteelliset toimiala- ja ammattinimikkeet, puuttuvat tai väärinmitoitetut omaisuusvakuutukset sekä toiminnan vakuutusten mm. vastuuvakuutuksen kattavuus. Kartoituksen jälkeen vakuutusmeklari laatii asiakkaan tarpeisiin oikein mitoitetun tarjouspyynnön vakuutusyhtiöihin unohtamatta nykyistä vakuutusyhtiötä.

Kun tarjoukset eri yhtiöistä on saatu, alkaa vakuutusten vertailu. Siinäpä onkin tehtävää, ei riitä että hinnat laitetaan riviin, vaan on myös tutkittava eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat tuotteet ja eri vakuutuslajeja koskevat vakuutusehdot. Mitä vahinkoja mikäkin vakuutus kattaa, mitä erityisehtoja missäkin vakuutuslajissa on, kuinka hyvin tämä ratkaisu sopii asiakkaan liiketoimintaan ja  tarpeisiin? Tämä tehdään jokaisen vakuutusyhtiön tarjoamien vakuutuslajien osalta. Jos tarjouksia saadaan kaikista yhtiöistä, voitte kuvitella minkälainen määrä erilaisia papereita vakuutusmeklarilla on tutkittavana.

Vertailun edetessä vakuutusmeklarille alkaa hahmottumaan, minkä vakuutusyhtiön tuote voisi parhaiten sopia asiakkaalle, onko se nykyinen yhtiö vai mahdollisesti joku muu. Yleensä vielä tässä vaiheessa täytyy pyytää korjauksia ja muutoksia saatuihin tarjouksiin. Tarkempaa viilausta tehdään niiden yhtiöiden kanssa, joiden tarjoukset tässä vaiheessa näyttävät turvatasoltaan ja kattavuudeltaan parhaiten toimivilta. Tämän jälkeen vertaillaan hintoja. Jos ratkaisu olisi tämä, hinta olisi tämä, jos tuo tehtäisiin noin, hinta muuttuisi näin. Tämä yhtiö tarjosi kokonaisratkaisua, tälle yhtiölle taas riittäisi tämä laji…

Vakuutusmeklarin suositus

Kaiken tämän tutkimisen jälkeen vakuutusmeklari tekee ratkaisusuosituksensa asiakkaalle. Ensisijainen ratkaisusuositus on tarjous, joka kattaa kaikki ne riskit, jotka yritys haluaa vakuuttaa, oli se sitten edullisempi tai kalliimpi kuin nykyinen turva. Asiakkaan kanssa käydään saadut tarjoukset läpi ja asiakkaalle selvitetään, mitä hänen vakuutusturvansa kattaisi missäkin yhtiössä. Tämän jälkeen asiakas voi tehdä päätöksensä siitä, miten edetään. Vakuutusmeklari tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet päätöksen jälkeen, joko vakuutusturvan päivityksen nykyiseen yhtiöön tai tarvittaessa siirrot toiseen yhtiöön.

Olisiko sinulla aikaa vertailla yrityksesi vakuutuksia kattavasti?

Vakuutusten vertailu ei ole nopeaa eikä helppoa. Mikäli se tehdään oikein ja riittävän laajasti, se vie todella paljon aikaa. Pikavoittoja ei ole, jos halutaan kiinnittää huomiota vakuutusturvan tärkeimpään ominaisuuteen – kattavuuteen. Toki säästöt vakuutusmaksuissa ovat mahdollisia oikein mitoitetulla vakuutusturvallakin. Vakuutusmeklari vertailee vakuutuksia ammattitaitoisesti ja rutiinilla sekä ennen kaikkea, vakuutusyhtiöistä riippumattomana.

Mikäli et itse ehdi tehdä säännöllisesti kattavaa vakuutusten vertailua, kannattaa kääntyä vakuutusmeklarin puoleen.

Omameklari on Suomen Vakuutusmeklariliiton jäsen.

Vakuutusten vertailu, Omameklari vakuutusmeklari