Julkaistu 3 vuotta sitten
tiistai, 4.5.2021

Vesiliikennelaki on uudistettu ja sen yhteydessä määrättiin, että veneen kokoon katsomatta, kaikissa veneissä tulee olla päällikkö. Päällikkö vastaa mm. vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä, sekä siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Veneen päällikkö voi olla kuka tahansa, jolla on riittävä ikä, kyky ja taito veneilyyn sekä vastuullisen veneilijän asenne. Rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa ohjailla tai hallita vain henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Epäselvissä tapauksissa veneen päälliköksi oletetaan veneen rekisteriin merkitty omistaja tai haltija, jos tällä on ollut mahdollisuus vaikuttaa veneen kulkuun.

Ennen vesille lähtöä, päällikön tulee tarkastaa ainakin seuraavat asiat:

  • Tarkista veneilyolosuhteet. Huonolla kelillä veneilemään ei kannata lähteä, vaan siirrä lähtöä suosiolla seuraavaan päivään.
  • Tarkista, että vene on ehjä ja muutenkin kunnoltaan turvallinen.
  • Varmista moottorilla varustetun ja yli 5 metriä pitkän purjeveneen varusteiden kunto. Jokaiselle veneessä olijalle on oltava sopivankokoinen ja hyväksytty pelastusliivi. Lisäksi veneessä tulee olla äyskäri tai pilssipumppu sekä veneen koosta riippuen mela, airot tai ankkuri köysineen. Moottoriveneilijän mukaan lähtee tarvittaessa myös tarkastettu käsisammutin.
  • Ota mukaan veneen rekisteröintitodistus ja muut tarvittavat asiakirjat.
  • Ota mukaan asianmukaiset merikartat, jos veneily vaatii reittisuunnittelua.
  • Opasta muita veneen kyydissä olevia turvallisesta toimimisesta veneessä. Lähde veneilemään vain selvin päin. Pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden pitää olla puettuna tai helposti saatavilla.
  • Huolehdi, ettei veneily aiheuta haittaa tai häiriötä muille ihmisille tai ympäristölle.
  • Kertaa vesiliikenteen säännöt.

Lähde: Traficom.fi, Finlex.fi

Lue myös juttumme liikennevakuutuslain (2017 )tuomista muutoksista .

Vesiliikennelaki, Vakuutusmeklari Omameklari