Julkaistu 3 vuotta sitten
torstai, 9.12.2021

Viemäriremontti ja ikävähennykset korvaustilanteessa

Rakennuksen viemäriputket tulevat käyttöikänsä päähän ennemmin tai myöhemmin ja tulee aika miettiä, mikä olisi paras tapa tehdä viemäriremontti.

Viemäriremontti voidaan tehdä joko uusimalla viemäriputkisto kokonaan tai erilaisilla saneerausmenetelmillä kuten muotoputkisujutus, sukitus ja ruiskuvalu, joissa viemäriputken sisäpuolelle muodostuu itsenäinen, kantava putki. Vakuutusyhtiöt edellyttävät joko putkistojen uusimista tai VTT-sertifioituja saneerausmenetelmiä, jotta viemäriremontti huomioidaan korvaustilanteessa ikävähennyksissä.

Viemäriremontti- uusitut putket ja vuotovahingon ikävähennykset

Jos viemäriputkisto on uusittu kokonaan, suurin osa vakuutusyhtiöistä määrittää putkiston iäksi uusimisvuoden, josta alkaen ikävähennykset alkavat juoksemaan. Uudeksi laskettujen putkien osalta vuotovahinkojen ikävähennyksiä ei siis yleisesti ottaen tehdä.

Ikävähennykset ja niiden laskentatavat vaihtelevat eri vakuutusyhtiöissä. Osa vakuutusyhtiöistä tekee ikävähennyksen jo 10-vuotiaalle viemäriputkelle ja osalla ikävähennykset alkavat juoksemaan vasta 20-30 vuoden iässä. Vakuutusyhtiöissä on yleensä myös jonkinlainen katto tehtävälle ikävähennykselle, esim. max 60 % tai 20 000 €.

VTT-sertifioidulla menetelmällä saneeratut putket ja vuotovahingon ikävähennykset

Jos viemäriremontti on toteutettu VTT-sertifioidulla menetelmällä, vuotovahingon sattuessa vakuutusyhtiöissä on hyvin vaihtelevat käytännöt. Osassa yhtiöistä katsotaan omakotitalon sukitettu /sujutettu viemäriputki uudeksi ja massaus- tai ruiskuvalumenetelmällä saneeratusta putkistosta vähennetään esim. 15 vuotta todellisesta putkiston iästä. Osassa yhtiöistä alennetaan putkiston ikä 10-vuotiaaksi ja osassa putkiston ikä puolitetaan alkuperäisestä iässä. Joissain taas ikävähennysprosentti on pienempi, kuin jos putkistoa ei olisi saneerattu.

Vaihtelua ikävähennyskäytännöissä on myös siinä, onko kyseessä omakotitalo, asunto-osakeyhtiö vai yrityksen omistama kiinteistö.

Jos putkistojen ikävähennykset mietityttävät, kysy lisää omalta vakuutusmeklariltasi.

Linkissä Finen ratkaisu sukituksen aiheuttamasta vuotovahingosta.

Viemäriremontti, Vakuutusmeklari Omameklari